Achiziții publice

Ivan și Asociații - Achziții Publice
Achiziții publice

Achizițiile publice se referă la procesul prin care autoritățile publice, cum ar fi departamentele guvernamentale sau autoritățile locale, achiziționează lucrări, bunuri sau servicii de la companii.

Legislație

Pentru a crea condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile din întreaga Europă, legislația UE stabilește norme minime armonizate privind achizițiile publice. Aceste reguli reglementează modul în care autoritățile publice și anumiți operatori de utilități publice achiziționează bunuri, lucrări și servicii. Ele sunt transpuse în legislația națională și se aplică procedurilor a căror valoare monetară depășește o anumită sumă. Pentru procedurile de valoare mai mică se aplică regulile naționale. Cu toate acestea, aceste norme naționale trebuie să respecte și principiile generale ale dreptului UE.

Echipa noastră a fost implicată constant în elaborarea legislației secundară/terțiară de achiziții publice, cum ar fi forme specifice de Contracte care urmează să fie utilizate de către Autoritățile Publice.

Echipa noastră de avocați este dedicată consilierii atât a sectorului public, cât și a celui privat cu privire la toate aspectele dreptului achizițiilor publice. Am acordat sprijin autorităților publice în procesul de elaborare a documentației specifice pentru organizarea achizițiilor publice, revizuirea documentelor de achiziție, consilierea privind modificările la contractele publice etc.

Experiență

Am acționat în calitate de avocați în cadrul unora dintre cele mai complexe proceduri de achiziții publice derulate în România în ultimii ani. De asemenea, echipa noastră oferă în mod constant asistență juridică operatorilor privați care acționează ca ofertanți în diverse proceduri de achiziții publice, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea de documente de calificare și oferte, contestarea documentației de licitație și oferirea unei evaluări ample a riscurilor în legătură cu documentația și rezultatul procedurii publice, contestarea rezultatelor procedurilor de achiziții, deciziile de precalificare și atribuirea contractelor.

Societatea noastră oferă servicii de asistență juridică și reprezentare a Clientului în gama completă a litigiilor de achiziții publice în toate fazele și anume asistarea Clientului în depunerea în fața CNSC și/sau în fața Curții de Apel/Înalta Curte de Justiție a contestațiilor la hotărârile autorității contractante implicată în procedura de achiziție publică, cu privire la: apărarea rezultatului procedurii în numele Clientului în calitate de ofertant câștigător sau a autorității contractante în calitate de „Intervenient”, contestarea sau apărarea deciziilor CNSC în fața curților de apel , contestarea un rezultat nefavorabil al procedurii etc.